Skip to main content

Undersökning om attityder till vaccination – målet är att stärka förtroendet för vaccinationer

15.03.2017

Vaccinationstäckningen i Finland är ännu till största delen på en god nivå, men på några områden är den redan alltför låg. Enligt rådgivningsläkare Anu Mähönen från Tavastehus har kritiskheten mot vaccinationer ökat något.

Institutet för hälsa och välfärd inleder en undersökning för att utreda orsakerna till att man motsätter sig vaccinationer och förtroendet för vaccinationer. THL:s undersökning kommer att fokusera på tre teman: hur familjerna fattar beslut om vaccinationer, hur negativa och positiva attityder till vaccinationer syns bland de anställda inom hälsovården samt hur de individer som motsätter sig vaccinationer tänker. 

Undersökningens syfte är att skapa verktyg med vilka man kan stärka finländarnas förtroende för vaccinationer. Undersökningen omfattar sådana områden där man tydligt har motsatt sig vaccinationer. Tavastehus är en av dessa orter där till exempel vaccin mot mässling har getts till under 95 procent av barnen.

THL:s specialforskare Jonas Sivelä konstaterar att det är viktigt att prata om de sjukdomar som vaccinerna skyddar mot. Dagens föräldrar är födda på 1970–1990-talet med bra vaccinationsskydd och känner ofta inte till de här sjukdomarna. Om barnet dessutom insjuknar i en sjukdom som vaccinationsprogrammet skyddar emot kan symptomen vara så sällsynta att varken föräldrarna eller en läkare kan identifiera dem. På grund av detta kan diagnosen och vården bli fördröjd.

Planeringen av undersökningen och insamlingen av finansiering har inletts.

Källor: