Nyheter

Onsdag 26.5.2021 klo 13:05

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region. Kvantitativt sett har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats. I förhållande till de olika yrkeskårernas storlek har dock en större andel av läkarna än av vårdarna vaccinerats.

Måndag 17.5.2021 klo 0:05

Puutiaisaivotulehdusmäärät kasvaneet Suomessa

År 2020 konstaterades 91 fall av fästingburen hjärnhinneinflammation dvs. TBE i Finland. Antalet fall ökade med nästan en tredjedel jämfört med 2019, då 69 fall konstaterades.

Fredag 7.5.2021 klo 16:05

Största delen av finländarna har en positiv inställning till coronavacciner.

Vaccinationerna mot coronaviruset började i Finland i slutet av december 20201. Hittills har X procent av finländarna vaccinerats. Enligt opinionsundersökningar kommer en klar majoritet av finländarna att låta vaccinera sig eller har redan gjort det, och de tror att coronavaccinerna är säkra och effektiva.