Skip to main content

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar

26.05.2021

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region. Kvantitativt sett har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats. I förhållande till de olika yrkeskårernas storlek har dock en större andel av läkarna än av vårdarna vaccinerats.

Enligt THL:s utredning hade nästan 60 procent av läkarna fått vaccin. Sammanlagt 50 procent av röntgenskötarna, drygt 40 procent av laboratorieskötarna och sjukskötarna samt knappt 40 procent av barnmorskorna och hälsovårdarna hade fått vaccin. Knappt en tredjedel av tandläkarna, tandskötarna och närvårdarna var vaccinerade. Var femte fysioterapeut och munhygienist hade fått vaccin.

Det förekommer också skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika sjukvårdsdistrikt. De största regionala skillnaderna syns i barnmorskornas och tandvårdens vaccinationstäckning. 15–74 procent av barnmorskorna och 8–67 procent av tandläkarna hade fått vaccin.

I THL:s utredning har man beaktat de coronavaccinationer som getts före den 15 april.

Källor