Skip to main content

Antalet fall av fästingburen hjärnhinneinflammation har ökat i Finland

17.05.2021

Puutiaisaivotulehdusmäärät kasvaneet Suomessa

År 2020 konstaterades 91 fall av fästingburen hjärnhinneinflammation dvs. TBE i Finland. Antalet fall ökade med nästan en tredjedel jämfört med 2019, då 69 fall konstaterades.

Fallen ökade särskilt i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där 46 fall av TBE konstaterades. I förhållande till befolkningsmängden fanns det mest fall på Åland. Enligt THL:s statistik har antalet fall ökat i jämn takt.

TBE orsakas av ett virus som sprids med fästingar. Det finns vaccin mot sjukdomen. TBE-vaccin ges enligt det nationella vaccinationsprogrammet på exponerade områden som THL fastställer årligen och till minst 3 år fyllda personer som vistas långvarigt på dessa områden. Läs mer >

Källor