Nyheter

Tisdag 24.10.2017 klo 14:10

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation genomför en till medborgarna riktad enkät om behovet av elektronisk läkemedelsinformation och användningen av informationskällor. I enkätundersökningen utreds nuläget för och behovet av användning av elektronisk läkemedelsinformation som grund för utvecklandet av informationskällor.

Tisdag 17.10.2017 klo 0:10

Rotavirusvaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet år 2009. Efter detta har sjukhusvård orsakad av rotavirus minskat med upp till 93 procent bland barn under 5 år.