Skip to main content

Enkät om behovet av elektronisk läkemedelsinformation och användningen av informationskällor

24.10.2017

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation genomför en till medborgarna riktad enkät om behovet av elektronisk läkemedelsinformation och användningen av informationskällor. I enkätundersökningen utreds nuläget för och behovet av användning av elektronisk läkemedelsinformation som grund för utvecklandet av informationskällor.

Svara på enkätundersökningen senast den 21 november 2017. Du kan svara även om du för närvarande inte använder några läkemedel. Genom att svara kan du påverka och hjälpa till att utveckla den läkemedelsinformation som riktas till läkemedlens användare.

Svara på enkäten här.

Tack för din hjälp!