Skip to main content

Publikationer

Influensasäsongen pågår, vaccinet kan ännu tas

Fredag 27.01.2017 klo 00:00

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.