Nyheter

Fredag 27.1.2017 klo 0:01

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.

Måndag 9.1.2017 klo 0:01

Antalet fall av kikhosta har fördubblats i Finland under det senaste året. Av THL:s register för smittosamma sjukdomar framgår att antalet bekräftade fall i december 2016 uppgick till 386. Föregående år var antalet endast 165.