Skip to main content

Influensasäsongen pågår, vaccinet kan ännu tas

27.01.2017

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.

Merparten av de hittills undersökta fallen har varit svininfluensavirus (AH1N1pdm09), som tidigare har orsakat allvarliga symptom även hos unga och grundfriska vuxna. Man kan fortfarande ta influensavaccinet även om säsongen redan har inletts. AH3N2- och B-virus sprids sannolikt ännu senare på vårvintern och vaccinet ger ett bra skydd även mot dessa. Det tar några veckor för skyddet att bildas.

Personer som ingår i riskgrupper och deras närstående får vaccinet avgiftsfritt på hälsostationerna. På hälsostationerna vaccineras barn under tre år, personer över 65 år, gravida, personer som riskerar att insjukna i allvarlig influensa samt deras närstående avgiftsfritt. Övriga personer erbjuds vaccinet mot en avgift. Det lönar sig att kontrollera lokala tillvägagångssätt på den egna hälsostationens eller en privat läkarstations webbplatser.

Källor