Nyheter

Måndag 5.9.2016 klo 0:09

Finansministeriet föreslår att vaccination mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet. Bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella expertgruppen gällande vaccinationer har redan i några år föreslagit att vaccinet ska tas in i vaccinationsprogrammet. Tillsvidare har vaccinet mot vattkoppor inte beviljats finansiering i budgetmanglingen.