Vaccination mot vattkoppor föreslås tas in i vaccinationsprogrammet

Finansministeriet föreslår att vaccination mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet.

Bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella expertgruppen gällande vaccinationer har redan i några år föreslagit att vaccinet ska tas in i vaccinationsprogrammet. Tillsvidare har vaccinet mot vattkoppor inte beviljats finansiering i budgetmanglingen.

Att ta in Vaccinet mot vattkoppor i det nationella vaccinationsprogrammet skulle enligt THL innebära betydande besparingar för samhället. Dessutom skulle sjukdomen sannolikt i praktiken försvinna från Finland inom två till tre år.

THL bedömde att om vaccinet tas in i vaccinationsprogrammet skulle detta innebära besparingar på cirka två miljoner euro inom hälsovården och på över 14 miljoner euro till exempel vad gäller frånvaro från arbetet. Kostnaderna för vaccination mot vattkoppor skulle enligt bedömningen uppgå till fyra miljoner euro årligen.

Varje år insjuknar cirka 57 000 personer i Finland i vattkoppor, merparten av dem är barn. För vuxna, gravida och personer med nedsatt motståndskraft kan sjukdomen vara allvarlig.

Källor: