Nyheter

Måndag 8.2.2016 klo 23:02

Enligt en enkätundersökning som genomfördes i Esbo och Uleåborg förhåller sig mammor med en lägre utbildnings- och inkomstnivå mer kritiska till HPV-vaccination än mammor i familjer i en bättre situation.