Distributionen av influensavaccin pågår för närvarande

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, men några enskilda fall av influensa A och B har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar. Eftersom influensaepidemierna i allmänhet kulminerar i början av året, är det bra att låta sig vaccineras mot influensa före årsskiftet. Influensavirus muterar snabbt, och därför ger vaccinet skydd endast under en influensaperiod.
 
För det nationella vaccinationsprogrammet har THL skaffat 1,7 miljoner doser av det intramuskulära vaccinet VaxigripTetra för alla åldersgrupper och 116 000 doser av nässprayvaccinet Fluenz Tetra för 2–6-åringar. Influensavaccinet ges årligen i det nationella vaccinationsprogrammet åt
 
  • småbarn,
  • gravida,
  • 65 år fyllda personer,
  • personer som på grund av sjukdom hör till riskgruppen,
  • närstående som är exponerade för allvarlig influensa,
  • social- och hälsovårdspersonal, och
  • beväringar.
     
Andra kan vaccinera sig på egen eller företagshälsovårdens bekostnad.
 
Största delen av kommunerna börjar distribuera influensavaccin i slutet av november eller början av december.

Källor (på finska):