Skip to main content

Väckning 50-åring!

25.08.2017

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Skydd mot mässling fås i Finland med MPR-vaccinet som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet ska ges i två doser och det skyddar samtidigt mot påssjuka och röda hund. Mässling, röda hund och påssjuka var sjukdomar som Finland på 1970-talet, som första land i världen, fick att försvinna. Nu har mässling kommit tillbaka, eftersom alla inte tar vaccinet.

Personer i 50-års åldern, det vill säga de som är födda i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, löper särskilt stor risk att insjukna om de inte har haft dessa sjukdomar som barn eller inte har det skydd som vaccinet ger. Nästan alla som är födda efter år 1975 har fått en MPR-vaccination på rådgivningen eller via skolhälsovården.

Om du inte är säker på om du har fått vaccinet kan du kontrollera detta på din egen hälsocentral. Du kan söka information i den kommun där du bodde vid tidpunkten för vaccinationen. Om du inte tidigare har fått vaccinet ges det avgiftsfritt på en hälsostation.

I framtiden kan man även hitta sina vaccinationsuppgifter i nättjänsten Kanta, det vill säga det nationella hälsoarkivet, med sina egna bankkoder. Vaccinationsuppgifterna har registrerats i Kanta under de senaste åren. 

Källa: