Nyheter

Thursday 28.2.2019 klo 12:02

Mässling förekommer för närvarande i epidemiska proportioner i många europeiska länder där vaccinationstäckningen inte är tillräcklig. Mässlingsfall har också den här vintern observerats i Finland. Hit kommer infektionerna ofta som souvenirer från utlandsresor.