Skip to main content

Mässling i Finland – så sörjer du för ditt skydd mot den här mycket smittsamma sjukdomen

28.02.2019

Mässling förekommer för närvarande i epidemiska proportioner i många europeiska länder där vaccinationstäckningen inte är tillräcklig. Mässlingsfall har också den här vintern observerats i Finland. Hit kommer infektionerna ofta som souvenirer från utlandsresor.

Mässling smittar exceptionellt lätt. Alla som inte låtit vaccinera sig och små barn som inte ännu har vaccinationsskydd (det första vaccinet ges i åldern 12–18 månader, det andra när man är 6 år) löper risk för infektion. Skyddet saknas exempelvis hos många som fötts vid övergången mellan 1960- och 1970-talen, eftersom en del av dem varken har haft mässling eller har vaccinerats. Det kan räcka att man vistas i samma utrymme som en mässlingspatient för att man ska insjukna.

Vad ska man göra om man insjuknar i mässling?

Inkubationstiden för mässling är omkring 9–11 dygn. En mässlingsinfektion börjar vanligtvis med symtomen på en luftvägsinfektion: feber, hosta, snuva och infektion i ögats bindhinna. Efter några dagar uppträder ljusa prickar på slemhinnan på kinderna. Efter 3–5 dagar från de första symtomen uppträder röda hudutslag. Utslagen börjar ofta bakom öronen eller på pannan, för att sedan sprida sig till hela kroppen, slutligen också till extremiteterna.

Mässling är smittsam fyra dygn före utslagen uppträder och fyra dygn efter att de brutit ut. Om du misstänker att du har smittats av mässling ska du stanna hemma så att du inte smittar andra. Kontakta dessutom hälsostationen och följ de anvisningar du får därifrån.

Så här kontrollerar du ditt vaccinationsskydd

Mässlingvaccination har ingått i det nationella vaccinationsprogrammet sedan 1975, när det började ges till 1 år gamla barn. MPR-vaccinet, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har ingått i vaccinationsprogrammet sedan 1982. Majoriteten av alla dem som fötts på 1970-talet har haft mässling och således utvecklat skydd mot sjukdomen.

Man kan enkelt kontrollera sitt eget vaccinationsskydd på rådgivningskortet, om man har det kvar. Vaccinationsuppgifterna för yngre finns i rådgivningens databas. På förstasidan på webbplatsen rokotustieto.fi finns funktionen Testa ditt vaccinationsskydd, med vilken du kan kontrollera vilka vaccin du bör ha fått enligt vaccinationsprogrammet.

Om du inte har vaccinerats mot mässling eller är osäker, kan du be att få vaccinationen avgiftsfritt på din egen hälsostation.

Källor