Nyheter

Fredag 25.8.2017 klo 0:08

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Tisdag 1.8.2017 klo 0:08

Få vuxna kommer ihåg att sköta om att deras vaccinationer förnyas. Att utreda vaccinationsuppgifterna är en utmaning, eftersom uppgifterna är spridda enligt på vilka offentliga och privata verksamhetsställen inom hälsovården personen har vaccinerats. I framtiden kommer vaccinationerna att registreras i Patientdataarkivet.