Skip to main content

Publikationer

Väckning 50-åring!

Fredag 25.08.2017 klo 00:00

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.