Nyheter

Thursday 19.11.2015 klo 0:11

Över en miljon finländare erbjuds ett avgiftsfritt influensavaccin. Vaccinet är avgiftsfritt för småbarn, personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida. För dessa grupper kan influensa vara farligt.