Nyheter

Tisdag 15.9.2015 klo 0:09

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan förebyggas med vaccinationer. Sjukdomen förekommer fortfarande i många EU-länder med låg vaccinationstäckning. I år har epidemier rapporterats förekomma i ett flertal skolor i Berlin i Tyskland.