Skip to main content

Påminnelse till resenärer om mässlingsepidemier i Europa och Amerika

15.09.2015

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan förebyggas med vaccinationer. Sjukdomen förekommer fortfarande i många EU-länder med låg vaccinationstäckning. I år har epidemier rapporterats förekomma i ett flertal skolor i Berlin i Tyskland.

Fram till februari 2015 har över hundra personer i ett flertal delstater i USA insjuknat i mässling. Mässling har även konstaterats i Kanada och Mexiko. På Filippinerna förekom år 2014 en omfattande epidemi, där sjukdomsalstraren var av samma typ som i Kalifornien.

I Brasilien har epidemier förekommit sedan år 2013. För närvarande förekommer omfattande epidemier även i Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kirgisien, Kina, Sudan och Papua Nya Guinea.

MPR-vaccinet skyddar mot mässling. Om du inte har haft MPR-sjukdomar eller inte har fått MPR-vaccinationer rekommenderas två MPR-vaccinationer med minst sex månaders intervall, helst med 2–3 års intervall. För barn som reser utomlands rekommenderas MPR-vaccinationer från och med sex månaders ålder.

Källa:

  • THL (på finska)