Skip to main content

I Finland finns många 50-åringar som saknar ett viktigt vaccinationsskydd

02.05.2017

MPR-vaccinet, som ger skydd mot påssjuka, röda hund och mässling togs in i det nationella vaccinationsprogrammet 1982. De som föddes i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet och nu är nästan 50 år har sannolikt inte fått vaccinet. De som föddes i början av 1960-talet har sannolikt insjuknat i dessa sjukdomar och på detta sätt får ett skydd mot sjukdomarna.

THL rekommenderar vaccination eftersom man lätt kan få smitta, till exempel på en semesterresa i Europa. I Finland har man som första land i världen lyckats eliminera sjukdomen, men mässling förekommer bland annat i Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien och Rumänien. Påssjuka och röda hund förekommer även i många länder i Centraleuropa.

Man kan låta vaccinera sig även om man har haft någon av sjukdomarna, eftersom det inte finns någon risk för överdosering av vaccinet. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och fås avgiftsfritt på den egna hälsostationen. Numera ges MPR-vaccinet åt barn på rådgivningarna vid cirka ett års ålder och en förstärkningsdos vid sex års ålder.

Allvarliga och tråkiga sjukdomar

Mässling smittar lätt och kan orsaka betydande följdsjukdomar. Symptom på sjukdomen är hög feber och utslag. Följdsjukdomarna utgörs av lunginflammation, öroninflammation och i sällsynta fall även hjärninflammation.

Röda hund är särskilt farligt för gravida. Viruset orsakar skador på fostret och leder till handikapp. Sjukdomens symptom påminner om influensa och eksem som sprids över hela kroppen.

Påssjuka kan orsaka testikelinflammation hos män och därmed barnlöshet. Sjukdomens symptom är feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet, aptitlöshet och svårighet att svälja. 

Källor:

  • YLE (på finska)