Skip to main content

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds på hösten

10.07.2017

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds i september. Allra först vaccineras barn som har undgått vattkoppor, från ett och ett halvt års ålder till barn i årskurs fem. Barnen vaccineras i samband med de vanliga årsgranskningarna, det vill säga skoleleverna vid besök hos hälsovårdare och de yngre på rådgivningen.

Vaccinet kan skaffas tidigare på egen bekostnad om det i familjen till exempel finns ett mycket sjukt barn som ännu inte har haft vattkoppor. Enligt Tuija Leino, THL:s överläkare vid vaccinationsprogramsenheten, är det dock i regel tryggt att vänta på vaccinationen tills följande årsgranskning.

Vattkoppor är allvarligare än sitt rykte

THL känner oro för att alla familjer inte förstår hur allvarligt vattkoppor är. Även om en stor del av dem som insjuknar i vattkoppor kommer undan med blåsor och feber finns det även risk för allvarliga infektioner. Den vanligaste orsaken till sjukhusvård är en allvarlig hudinflammation.

Man vill även förhindra bältros med vaccinet. Bältros kan särskilt blossa upp bland åldringar och allvarligt sjuka personer. Man kan dock inte få bältros om man inte tidigare har insjuknat i vattkoppor. THL uppskattar att vaccinet mot vattkoppor kan förhindra 80–90 procent av fallen med bältros.

Vaccinet mot vattkoppor ger Finland kostnadsbesparingar på flera miljoner, bland annat minskad användning av hälsotjänster.

Källor: