Skip to main content

Vaccinationer skyddar effektivt mot HPV-infektion

02.11.2016

Enligt en ny undersökning om HPV-vaccinationsprogrammet, baserat på en matematisk modell, bedömer man att genom att vaccinera endast flickor kan nästan alla infektioner orsakade av papillomvirustyperna HPV16 och HPV18 förebyggas. HPV16- och HPV18-typerna orsakar över 70 procent av fallen med cancer i livmoderhalsen. 

I undersökningen upprättade man en modell över bland annat en situation där 80 procent av flickorna vaccineras, men inga pojkar. Utifrån detta har HPV16-typerna hos kvinnor minskat med i genomsnitt 93 procent och HPV18-typerna med upp till 98 procent efter 70 år från det att vaccinationerna inleddes.

Ett gruppskydd uppstår när en tillräckligt stor del av befolkningen har vaccinerats och har motståndskraft vad gäller sjukdomen. ”HPV-infektionerna minskar i större omfattning än vad man med tanke på vaccinationstäckningen skulle kunna förvänta sig. Detta beror på gruppskyddet som vaccinationerna ger även dem som inte har vaccinerats”, berättar specialforskare Simopekka Vänskä från THL:s Vaccinationsprogramsenhet.

Den matematiska modellen har generellt använts som stöd för beslutsfattande vad gäller HPV-vaccinationsprogram.

Källor: