Skip to main content

Tiden för säsongsinfluensavaccination är inne

13.12.2018

I år inkluderar det nationella vaccinationsprogrammet ett mer omfattande influensavaccin som skyddar mot fyra virusstammar. I vaccinationsprogrammet ges influensavaccinet både som nässpray (för barn i åldern 2–6 år) och som injektion. Båda formerna ger ett mer omfattande skydd än förra årets vaccin.

I Finland har redan omkring 800 000 doser av vaccinet getts i år, och enligt vaccinationsregistret som Institutet för hälsa och välfärd (THL) administrerar finns det ännu många doser kvar. THL följer med förekomsten av influensavirus och vaccinets effekt utgående från luftvägsprov som skickats in från öppenvården och sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Enligt THL:s uppdaterade influensaöversikt har enbart några enstaka fall av smitta konstaterats, så den egentliga epidemin anses inte ännu ha börjat officiellt. Man bör skaffa vaccinationsskyddet senast nu eftersom epidemin vanligtvis börjar vid årsskiftet.

Den avgiftsfria influensavaccinationen inom vaccinationsprogrammet ges till barn under 7 år, äldre över 65 år, gravida, de som inleder sin beväringstjänst och, oavsett ålder, alla som har någon underliggande sjukdom som innebär mottaglighet för allvarlig influensa. Också närstående, såsom familjemedlemmar, till dem som tillhör någon riskgrupp har rätt till avgiftsfri influensavaccination.

De som har rätt till avgiftsfri vaccination kan låta vaccinera sig vid den egna hälsostationen. Övriga kan skaffa vaccinet via företagshälsovården på arbetsgivarens bekostnad, på egen bekostnad via den privata hälso- och sjukvården eller på egen bekostnad vid sin egen hälsostation. I detta fall köps vaccinet på recept i apoteket och tas med till hälsostationen för vaccinationen. Skolelever och studerande kan boka tid till vaccination hos sin egen skol- eller studerandehälsovårdare.

Läs mer om influensa

Källor