Skip to main content

Skydda dig mot influensa: de avgiftsfria vaccinationerna inleddes i november

19.11.2015

Över en miljon finländare erbjuds ett avgiftsfritt influensavaccin. Vaccinet är avgiftsfritt för småbarn, personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida. För dessa grupper kan influensa vara farligt.

Även närstående till ovan nämnda personer som riskerar att insjukna i allvarlig influensa vaccineras avgiftsfritt. Dessutom är anställda inom social- och hälsovården, läkemedelspersonal som kommer i kontakt med kunder samt värnpliktiga berättigade till an avgiftsfri vaccination.

Säsongsvaccinets effekt förväntas vara god. I bästa fall förhindrar vaccinet 5–8 influensafall av tio. I år erbjuds vaccinet till två år gamla barn som nässpray. I det nya vaccinet finns fyra virusstammar i stället för tre, vilket betyder att skyddet är mer omfattande än vid en injektion.

Det är viktigt att vaccinera friska barn. Influensa och dess följdsjukdomar orsakar många läkarbesök, antibiotikakurer och sjukhusvård som barnet kan undvika med hjälp av vaccin.

En del av den vuxna befolkningen får vaccinet via företagshälsovården, bekostat av arbetsgivaren.

Källa:

  • THL (på finska)