Skip to main content

Publikationer

Tiden för säsongsinfluensavaccination är inne

Torsdag 13.12.2018 klo 10:45

I år inkluderar det nationella vaccinationsprogrammet ett mer omfattande influensavaccin som skyddar mot fyra virusstammar. I vaccinationsprogrammet ges influensavaccinet både som nässpray (för barn i åldern 2–6 år) och som injektion. Båda formerna ger ett mer omfattande skydd än förra årets vaccin.