Nyheter

Tisdag 15.1.2019 klo 10:01

Influensafallen ökar i stadig takt i Finland och tröskeln för en epidemi bedöms överskridas i januari. Det dominerande viruset i säsongsinfluensan i det övriga Europa och USA har varit två A-virus, varav särskilt en efterföljare till svininfluensan, det vill säga A(H1N1), har varit vanlig. Också en annan av A-virusets undertyper, A(H3N2), har observerats.