Skip to main content

Seminariet Vaccines Work – hälften av finländarna vet inte när en vaccination ska förnyas

25.04.2017

Projektet Tillförlitlig information om vacciner ordnade morgonseminariet Vaccines Work för media och journalister i WHO:s European Immunization Week 2017-evenemangets tecken tisdagen den 25 april 2017 i Lääketietokeskus. På seminariet talade två experter och resultaten från befolkningsenkäten offentliggjordes.

Heini Salo, hälsoekonom vid THL:s Vaccinationsprogramsenhet, talade om kostnadseffekterna vad gäller de vacciner som har tagits in i det nationella vaccinationsprogrammet. De vacciner som idag ingår i det nationella vaccinationsprogrammet betalar sig mångdubbelt. Vaccinationerna medför besparingar på 72 miljoner euro inom hälsovården.

Harri Saxén, professor i infektionssjukdomar hos barn vid HUS, talade om orsakerna till att barn inte vaccineras och vad detta kan leda till. Saxén berättade att motståndet mot vaccinationer sträcker sig långt tillbaka i tiden: detta diskuterades i tidskriften Duodecim redan år 1914. Han bedömde att motståndet vad gäller vaccinationer särskilt påverkas av brist på information och föreställningar som lever på webben. Effekten av vaccinerna är obestridbar: till exempel rotavirusvaccinet har i praktiken eliminerat magsjukan med diarré som är farlig för små barn.

I publikdebatten lyftes fram att en orsak till det ökade motståndet mot vaccinationer kan vara att sjukdomarna förekommer så sällan. När det inte finns några erfarenheter inom den närmaste kretsen, känner man inte heller någon rädsla inför allvarliga sjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer.

I slutet av seminariet fick man ta del av resultaten av den ugnsfärska undersökningen. Enligt undersökningen vet hälften av finländarna inte när en vaccination ska förnyas och de har inte heller ett aktuellt vaccinationskort. Forskningschef Sirkku keski-Hallila vid Taloustutkimus tolkar detta som att 44–74 % av finländarna har ett gällande vaccinationsskydd. Detaljerade resultat av undersökningen på Lääketietokeskus webbplats (på finska).