Nyheter

Tisdag 15.12.2020 klo 10:12

Vacciner mot coronaviruset utvecklas på olika håll i världen. Utvecklingen har framskridit mycket snabbt, och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande flera försäljningstillstånd för vacciner mot coronaviruset. Det första vaccinet väntas få försäljningstillstånd i Finland ännu före årsskiftet.

Fredag 4.12.2020 klo 10:12

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en påskyndad utvärdering av försäljningstillståndet för ett fjärde vaccin mot coronaviruset. Vaccinets kvalitet, säkerhet och effektivitet utvärderas enligt samma kriterier som i den normala processen för försäljningstillstånd.