Nyheter

Fredag 23.4.2021 klo 12:04

De första preliminära undersökningsresultaten om effekten av coronavirusvaccin i Finland har nu slutförts. Enligt dem minskade vaccinationen den allvarliga coronavirussjukdomen som kräver sjukhusvård i genomsnitt med 74 procent (95 % konfidensintervall 42–88 %) bland äldre och i genomsnitt med 84 procent (95 % konfidensintervall 34–96%) bland personer som tillhör riskgrupper.

Måndag 19.4.2021 klo 17:04

Hur uppstår och förebyggs pandemier och vad har vi lärt oss om coronaviruspandemin?

En pandemi är en global epidemi som bryter ut plötsligt. Pandemier härstammar från någon mikrob i djurriket – i allmänhet ett virus – som sprids till en människa till följd av närkontakt med djur.