Skip to main content

Säsongsinfluensavaccin rekommenderas för personer med hög risk för fågelinfluensainfektion

11.10.2023

linnut lintuinfluenssa rokotustieto

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar ett gratis och frivilligt säsongsinfluensavaccin för personer med särskild risk för fågelinfluensainfektion som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, eftersom djurens fågelinfluensaepidemi förväntas fortsätta i Finland under fåglarnas höstflyttning och på pälsfarmer även på hösten. Säsongsinfluensavaccinet beräknas ge ett visst skydd mot fågelinfluensa, även om det inte direkt skyddar mot fågelinfluensainfektion. Vaccinationerna syftar också till att förhindra uppkomsten av ett nytt virus som kan överföras från människa till människa. 

Säsongsinfluensavacciner kan erbjudas alla personer som har en hög risk för fågelinfluensavirusinfektion, till exempel på grund av sitt arbete. Vaccinet erbjuds till exempel till personer som arbetar på pälsfarmer eller med fjäderfä, tjänsteveterinärer samt laboratoriearbetare som är involverade i fågelinfluensaprovtagning. Dessa grupper omfattar totalt cirka 10 000 personer. 

Dessutom ges ett gratis influensavaccin i det nationella vaccinationsprogrammet till barn under 7 år, gravida kvinnor, personer som tillhör riskgrupper, personer över 65 år, social- och hälsovårdspersonal och personal inom läkemedelsförsörjningen som är involverade i direktvård eller underhåll av patienter och kunder, beväringar och de som påbörjar frivillig militärtjänst, personer som bor i långvariga institutionella förhållanden som mottagningscentraler eller fängelser och personer nära dem som är särskilt mottagliga för svår influensa.

Mer information: Bekämpa sjukdomar: Influensa

Källor: