Skip to main content

Publikationer

Vaccination mot vattkoppor föreslås tas in i vaccinationsprogrammet

Måndag 05.09.2016 klo 00:00

Finansministeriet föreslår att vaccination mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet. Bland annat social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella expertgruppen gällande vaccinationer har redan i några år föreslagit att vaccinet ska tas in i vaccinationsprogrammet. Tillsvidare har vaccinet mot vattkoppor inte beviljats finansiering i budgetmanglingen.

Ett nytt vaccin mot kikhosta utvecklas

Torsdag 11.08.2016 klo 00:00

Kikhosta är en allvarlig sjukdom, för spädbarn kan den vara till och med livsfarlig. På grund av den minskade vaccinationstäckningen och det faktum att bakterien som orsakar kikhosta har förmågan att ändras har antalet sjukdomsfall ökat under de senaste åren, även i utvecklade länder. I Finland är situationen, jämfört med övriga europeiska länder, tillsvidare bra tack vare aktiv förstärkningsvaccination.

Experter tog in vaccinet mot vattkoppor i vaccinationsprogrammet

Tisdag 02.08.2016 klo 00:00

Experter har under en lång tid varit eniga om att det lönar sig att ta in vaccin mot vattkoppor i det vaccinationsprogram som rör alla i Finland. Bland annat professor Timo Vesikari, som leder Vaccinsforskningscentret vid Tammerfors universitet, talar för vaccinet.

Flickornas HPV-vaccinationstäckning översteg 70 procent

Fredag 10.06.2016 klo 00:00

Redan över 70 procent av flickor födda år 2002 har fått minst en HPV-vaccindos. Enligt en färsk rapport från det riksomfattande vaccinationsregistret överstiger HPV-vaccinationstäckningen i Finland nu för första gången 70 procent.

Experter och barnombudsmannen vill ta in vattkoppsvaccin i vaccinationsprogrammet

Tisdag 12.04.2016 klo 00:00

I praktiken insjuknar alla i vattkoppor. Sjukdomsbilden varierar från en lindrig till en mycket allvarlig, till och med livshotande sjukdom. Enligt experterna skulle ett vaccin få vattkoppor att försvinna från Finland inom ett par år. Vattkoppsvaccin har använts på olika håll i världen sedan 1990-talet och det har visat sig vara säkert för den som vaccineras.

Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014

Fredag 03.07.2015 klo 00:00

Enligt en undersökning av Statistikcentralen gjorde finländarna år 2014 7,9 miljoner fritidsresor till utlandet och övernattade i destinationslandet. Resor till Sydeuropa blev allt populärare.

De mest populära resmålen bland finländarna var Estland och Sverige. Antalet resor till Spanien och särskilt Kanarieöarna ökade. Finländarna gjorde även allt flera resor till Italien och Grekland.