Flickornas HPV-vaccinationstäckning översteg 70 procent

Redan över 70 procent av flickor födda år 2002 har fått minst en HPV-vaccindos. Enligt en färsk rapport från det riksomfattande vaccinationsregistret överstiger HPV-vaccinationstäckningen i Finland nu för första gången 70 procent. Vaccinationstäckningen kan i verkligheten vara ännu högre på grund av bristfälliga registreringar och bristfällig kommunikation.

HPV-vaccinationstäckningen varierar enligt hälsocentral. Skillnader uppstår särskilt i små hälsocentraler. I stora städer som Vanda, Tammerfors, Helsingfors och Åbo är täckningen 70–80 procent.

Kartapplikation ger mångsidig information om HPV-vaccinationstäckningen

Man har utarbetat en kartapplikation (på finska) över vaccinationstäckningen enligt hälsocentral med vilken man i ett ögonkast kan jämföra vaccinationstäckningarna. Dessutom kan man i applikationen se hur täckningen har förändrats i varje hälsocentral under de senaste åren.

HPV-vaccinationerna som förebygger cancer i livmoderhalsen togs in i det nationella vaccinationsprogrammet på hösten 2013. Flickor 11–12 år gamla kan få vaccinet avgiftsfritt.

Källor: