Skip to main content

Experter och barnombudsmannen vill ta in vattkoppsvaccin i vaccinationsprogrammet

12.04.2016

I praktiken insjuknar alla i vattkoppor. Sjukdomsbilden varierar från en lindrig till en mycket allvarlig, till och med livshotande sjukdom. Enligt experterna skulle ett vaccin få vattkoppor att försvinna från Finland inom ett par år. Vattkoppsvaccin har använts på olika håll i världen sedan 1990-talet och det har visat sig vara säkert för den som vaccineras.

Barnombudsmannen är orolig över barnens välbefinnande

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila motiverar beslutet att ta in vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet med att barnens välbefinnande ökas och vårdkostnaderna minskar. Liksom experterna anser han vattkoppsvaccinet vara en lönsam investering.

”Med hjälp av vaccination kan vi effektivt förhindra att sjukdomar som försvagar barnets hälsotillstånd sprids. Att investera i barn utgör en fördel vad gäller både folkhälsan och nationalekonomin. Regeringen borde under den följande budgetmanglingen besluta om finansiering att detta, vilket skulle betyda en totalekonomisk besparing”, konstaterar Kurttila i sitt pressmeddelande.

Vattkoppor orsakar 76 000 dagar med sjukfrånvaro

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s vaccinationsexperter skulle det faktum att vaccinationen mot vattkoppor tas in i det nationella vaccinationsprogrammet medföra en besparing på cirka två miljoner euro inom hälsovården.

De övriga kostnader vattkoppor orsakar är mångfaldiga. Föräldrar är årligen cirka 76 000 dagar årligen borta från arbetet på grund av att barnen har insjuknat i vattkoppor. Enligt THL:s bedömning orsakar detta samhället en kostnad på 14 miljoner.

Vaccinationsprogrammet har bedömts kosta 4,2 miljoner euro årligen. När man beaktar hela samhällets fördel skulle varje euro som investeras i vaccination mot vattkoppor snabbt betala sig över tredubbelt. Tillsvidare har vaccinet inte beviljats finansiering i statsbudgeten.

Vaccinet kan redan nu tas på egen bekostnad

Vaccinet kan nu redan tas i Finland på egen bekostnad. Du får ett recept på vaccinet från rådgivningen, hälsocentralen eller en läkarstation.

Vaccinet ges även till kvinnor i fertil ålder som arbetar i till exempel daghem. Vattkoppor är särskilt farligt för gravida.

Källor: