Skip to main content

Coronavaccin erbjuds åt 5-11 åringar samt en tredje vaccindos åt alla som fyllt 18 år

28.12.2021

Kommunerna kan erbjuda alla 5–11-åringar vaccination mot covid-19. Den 22 december ändrade statsrådet förordningen om covid-19-vaccinationer så att alla som fyllt 5 år i fortsättningen har möjlighet att få vaccinet i Finland. Förordningen träder i kraft den 23 december 2021. Tidigare har vaccinet endast erbjudits 5–11-åringar i riskgruppen för allvarlig covid-19-sjukdom.

I slutet av november hade cirka fem procent av 5–11 åringarna i Finland bekräftats ha en coronainfektion och 0,2 % av dem hade vårdats på sjukhus. Enligt beräkningar skulle 20-40 % av åldersgruppen 5-11 åringar få smittan till slutet av mars 2022 och av dem cirka 30-100 måsta vårdas på sjukhus, ifall åldersgruppen inte vaccineras.

Enligt uppgifter som fåtts från andra länder, har coronavaccinen gett upphov till liknande allmänna biverkningar hos 5-11 åringar som hos över 12 åringar. Största delen av biverkningarna är lindriga och snabbt övergående, såsom rodnad och svullnad vid injektionsstället, feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk samt frossbrytningar.

THL rekommenderar dessutom en tredje vaccindos åt alla myndiga personer, 4-6 månader efter den andra vaccindosen. Personer som fyllt 60 år samt andra riskgrupper kan få den tredje vaccindosen 3–4 månader efter den andra. Åt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas den tredje dosen två månader efter den andra dosen. THL rekommenderar också en fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist. 

Källor