Skip to main content

Meningokockvaccinationer för beväringar och dessutom för riskgrupper

27.08.2020
Meningokockvaccin erbjuds i fortsättningen de riskgrupper som löper en ökad risk att insjukna i meningokocksjukdom på grund av en personlig sjukdom. Tidigare har vaccinet endast erbjudits beväringar och kvinnor som gör militärtjänst. Ändringen har godkänts i det nationella vaccinationsprogrammet och vaccinationerna började i augusti 2020.
 
Meningokock dvs. Neisseria meningitidis är en bakterie, som kan förorsaka allvarliga infektioner, såsom hjärnhinneinflammation, bakteremi och blodförgiftning. I Finland är dessa infektioner mycket sällsynta, men allvarliga. Inom bara några timmar kan insjuknade behöva intensivvård på grund av det försämrade allmäntillståndet.
 
Meningokocker överförs via droppsmitta. Följden är oftast ett symtomfritt svalgbärarskap som varar i några månader och som inte kräver några åtgärder. Smitta förutsätter alltid nära kontakt med en person som är smittad. Även en symtomfri person som har bakterien i svalget kan sprida smittan.
 
En försämrad funktion av mjälten utsätter personer för meningokocksjukdomar. En allogen stamcellstransplantation från en annan person leder ofta till insufficiens i mjälten, vilket ökar risken för insjuknande. Meningokockvaccin rekommenderas också för personer vars mjälte man planerar att operarera bort.
 

Källor: