Skip to main content

Mässling kan orsaka en epidemi – vaccinationstäckningen ställvis alltför låg

07.02.2017

Mässling försvann från Finland på 1990-talet tack vare en utmärkt vaccinationstäckning, men sjukdomen har återkommit under de senaste årtiondena. 

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rapport är vaccinationstäckningen för MPR-vaccinet som förebygger mässling ännu i genomsnitt 95 procent, men i många städer och kommuner är täckningen lägre.

”Det känns oroväckande att den regionala variationen är så omfattande. Även om täckningen på kommunal nivå skulle vara bra kan det i enskilda byar och skolor finnas tiotals, till och med hundratals barn som inte är vaccinerade. Om det bland dem förekommer ett fall av smitta är risken för en mässlingsepidemi stor”, säger THL:s överläkare Taneli Puumalainen.

Enligt undersökningar är gränsen för gruppimmunitet en vaccinationstäckning på 95 procent. Om vaccinationstäckningen är lägre än detta ökar även risken för att de som inte har vaccinerats ska insjukna. I Finland finns 65 kommuner där under 95 procent av barnen vaccineras mot mässling. Dessa omfattar ett flertal tillväxtcenter med många barn.

Mässling smittar mycket enkelt och en smittad person kan smitta 15–17 andra. Antalet personer som har exponerats för sjukdomen kan vara stort, till exempel i Kajan smittade en person som insjuknat i mässling 150 personer som hade uppsökt jouren vid hälsocentralen och sjukhuset. För att spåra dessa personer krävdes en 1,5 lång arbetsdag av fyra hälsovårdare, två avdelningsskötare och en läkare. Sammanlagt 62 personer vaccinerades.

I Europa förekommer årligen mässlingsepidemier där tusentals människor insjuknar. Finländarna reser även mycket, vilket betyder att det alltid finns en risk för att insjukna.

Källor: