Skip to main content

Förekomsten av mässling har ökat i Europa

10.04.2017

Mässlingsfallen har ökat i de europeiska länder där vaccinationstäckningen har sjunkit under den kritiska nivån på 95 procent. De flesta smittade har konstaterats i Italien och Rumänien.  I Rumänien har 17 barn avlidit i mässling sedan september och tusentals människor har blivit smittade.

Under januari har över 500 fall av mässling konstaterats i Europa. Sjukdomen sprids mest i Frankrike, Tyskland, Italien, Rumänien, Polen, Schweiz och Ukraina. I Italien har antalet smittade tredubblats under början av året, jämfört med motsvarande tid förra året. Landets hälsomyndigheter anser att föräldrarnas rädsla för vaccinernas biverkningar utgör orsaken till den lägre vaccinationstäckningen. 

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att ingen människa eller inget land går säkra för mässling. Även THL (på finska) har i januari varnat för att en mässlingsepidemi är möjlig också i Finland. 

Källor:

  • YLE (på finska)
  • THL (på finska)
  • WHO (på engelska)