Skip to main content

Finländarna ställer sig positivt till vaccinationer

30.05.2022

Lääkebarometri

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea utför varannat år en Läkemedelsbarometer-enkät riktad till medborgarna. Enligt publikationen Läkemedelsbarometern 2021, ställer sig finländarna huvudsakligen positivt till vaccinationer. Nästan alla (96 %) av dem som svarade på enkäten tycker att vaccinering är ett bra sätt att skydda sig mot sjukdomar. Största delen (93 %) anser att alla borde låta vaccinera sig enligt det nationella vaccineringsprogrammet och över hälften (67 %) tycker att vaccineringsfientligheten är ett stort problem i Finland.

Enligt undersökningen har de flesta av finländarna tillräckligt med kunskap om sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot samt om själva vaccinerna, men över en tiondedel (13 %) tycker själva att de inte vet tillräckligt om sjukdomarna och var femte (19 %) att de vet för lite om vaccinerna. Största delen av finländarna har vaccineringsskyddet a´jour och de vet vilka vaccinationer de borde ha. Ändå har över en tiondedel (12 %) inte fått alla vacciner som de borde, eller vet inte med säkerhet om de har fått alla. Dessutom meddelade var tionde (9 %) att de inte vet vilka vacciner de borde ha fått.

Information om vacciner och om sjukdomarna som de skyddar mot, finns att tillgå ur många källor, men många publicerar tyvärr felaktig och missvisande information. Därför är det alltid viktigt att söka information ur pålitliga källor, såsom t.ex. Rokotustieto.fi-sidorna, som Lääketietokeskus upprätthåller.

Läs mer