Hyppää pääsisältöön

Suomalaiset suhtautuvat rokotteisiin myönteisesti

30.05.2022

Lääkebarometri

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toteuttaa joka toinen vuosi kansalaisille suunnatun Lääkebarometri-kyselytutkimuksen. Lääkebarometri 2021 -julkaisun mukaan suomalaiset suhtautuvat rokotteisiin pääosin myönteisesti. Lähes kaikki (96 %) kyselyyn vastanneista ajattelevat rokottamisen olevan hyvä tapa suojautua tauteja vastaan. Valtaosan (93 %) mielestä kaikkien tulisi rokottautua kansallisen rokotusohjelman mukaisesti, ja yli puolet (67 %) kokee rokotusvastaisuuden olevan iso ongelma Suomessa.

Tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla suomalaisista on tarpeeksi tietoa rokotuksilla ehkäistävistä taudeista sekä rokotteista, mutta joka kymmenes (13 %) kokee tietävänsä liian vähän rokotuksin ehkäistävistä sairauksista ja joka viides (19 %) itse rokotteista. Valtaosalla suomalaisista rokotussuoja on ajan tasalla ja he tietävät, mitä rokotuksia heillä tulisi olla. Kuitenkin joka kymmenennen (12 %) mukaan henkilökohtainen rokotussuoja ei ole ajan tasalla tai ajantasaisuudesta ei ole varmuutta. Lisäksi joka kymmenes (9 %) ilmoittaa, ettei tiedä, mitä rokotuksia hänellä pitäisi olla.

Rokotuksiin ja niiden avulla ehkäistäviin tauteihin liittyvää tietoa on saatavilla useista tietolähteistä, joista osa kuitenkin julkaisee virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa. Tämän vuoksi onkin tärkeää etsiä tietoa luotettavista tietolähteistä, kuten Lääketietokeskuksen ylläpitämästä Rokotustieto.fi-sivustolta.

Lue lisää