Skip to main content

En tredje coronavaccindos rekommenderas nu också för 12-17 åringar som hör till riskgrupperna och en fjärde vaccindos för 80 år fyllda samt för åldringar som bor på servicehem

30.03.2022

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos för 12-17 åringar i riskgrupperna, minst sex månader efter den andra dosen. Boosterdoser har redan tidigare erbjudits åt minst 12 år gamla med starkt nedsatt immunförsvar. En tredje vaccindos rekommenderas också för 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp, utan medicinska grunder om det föreligger annat behov, t.ex. pga. resa.

Dessutom rekommenderar THL en fjärde coronavaccindos åt alla som fyllt 80 år samt åt alla äldre som bor på servicehem, då det gått minst tre månader sen den tredje vaccindosen. En fjärde vaccindos har redan tidigare rekommenderats för personer med starkt nedsatt immunförsvar. 

Coronavirus förekommer ännu utbrett i befolkningen och vaccinerna skyddar fortfarande bra mot allvarligare typer av sjukdomen. Enligt undersökningar som THL gjort, har personer i medicinska riskgrupper samt personer över 80 år, ett något lägre vaccinskydd mot en allvarlig form av sjukdomen. Därför är det speciellt viktigt att personer i riskgrupperna samt alla 60 år fyllda, tar alla vaccindoser som erbjuds åt dem. Förutom att försöka nå en så hög vaccintäckning som möjligt, betonas också människornas egna handlingar då det gäller att undvika smitta nu då de allmänna restriktionerna lättar.

 

Källor