Skip to main content

Corona-vaccinationsrekommendationerna för barn under 12 år har uppdaterats

29.12.2022

Lapset pulkkamäessä

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationen för coronavaccination för barn under 12 år. Coronavaccin rekommenderas inte till alla barn, men baserat på en individuell bedömning kan vissa barn ha nytta av vaccinet.  

THL rekommenderar att kommunerna erbjuder vaccination till barn i åldrarna mellan 6 månader och 4 år med grundläggande sjukdomar som kan predisponera dem för svår coronasjukdom, såsom allvarliga hjärt- eller lungsjukdomar eller vissa neurologiska sjukdomar. Barn med kraftigt nedsatt immunförsvar löper dessutom högre risk. Enligt regeringens förordning kan vacciner erbjudas till barn i åldern fem år och äldre, varför vaccinationer av barn under fem år endast kan påbörjas i och med ändringen av förordningen.  

Vaccinationsrekommendationen för barn i åldrarna 5 till 11 år har också ändrats. Enligt den nya rekommendationen kan barn med en underliggande sjukdom som kan predisponera dem för allvarlig coronasjukdom dra nytta av den grundläggande vaccinationsserien. Enligt THL finns det inte längre medicinska skäl till att erbjuda vaccinationer till alla 5–11-åringar. Risken för allvarlig coronasjukdom hos friska barn är mycket låg på grund av de för närvarande cirkulerande virusvarianterna och tidigare coronavirusinfektioner samt det skydd som redan erhållits av vaccindoserna. THL rekommenderar dock att en redan påbörjad vaccinationsserie för denna åldersgrupp fullföljs. 

Coronarekommendationen för 12–17-åringar förblir oförändrad. THL rekommenderar tre doser av coronavaccinet till barn och unga i åldern 12–17 år som tillhör riskgrupper och två doser till övriga barn och unga i samma ålder.

 

Källor: 
Institutet för hälsa och välfärd
Mediuutiset