Skip to main content

Avgiftsfritt vaccin mot hepatit B till studerande som utsätts för smittorisk

06.10.2015

Studerande som under sin arbetspraktik utsätts för smittorisk får från och med augusti 2015 vaccinet som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Personer som inleder sina studier eller som redan studerar och som inte har ett vaccinationsskydd är berättigade till vaccinationerna.

Tidigare fick de studerande inom hälsovården som genomförde sin arbetspraktik utomlands det avgiftsfria vaccinet. Nu kan även alla som studerar och genomför sin arbetspraktik i Finland få vaccinet. Bland annat följande är berättigade till vaccinet

  • de som studerar till hälsovårdare, sjukskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, studeranden inom akutsjukvården; de som studerar till tandskötare och munhygienist
  • studerande inom medicin- och tandläkarvetenskap
  • studerande inom instrumentvård
  • studerande inom fångvården och polisväsendet

Utöver ovan nämnda grupper kan det även i undantagsfall vara ändamålsenligt att ge vaccinet till andra studerande. 

Vaccinet rekommenderas till resenärer.

Källa: