Skip to main content

Antalet fall av mässling har ökat något medan antalet fall av vattkoppor har minskat

03.07.2019

Enligt THL:s register över smittsamma sjukdomar konstaterades 16 fall av mässling i Finland 2018. Året innan konstaterades 11 fall.

Ökningen återspeglar epidemisituationen i Europa och världen. Många mässlingsfall kom till Finland i samband med utlandsresor och spred sig närmast inom familjekretsen. Den största smittorisken fanns i Österbotten där vaccinationstäckningen är låg. Tack vare snabba och effektiva bekämpningsåtgärder undveks dock en epidemi.

Vaccin minskade förekomsten av vattkoppor bland barn

Vattkoppsvaccin inkluderades i det nationella vaccinationsprogrammet hösten 2017. Vaccinet har erbjudits alla barn till och med 11 års ålder. Tack vare vaccinationsprogrammet har viruscirkulationen minskat bland befolkningen liksom antalet besök för vårdtjänster på grund av vattkoppor.

År 2018 anmäldes 453 allvarliga fall av vattkoppor och bältros orsakade av vattkoppsvirus till registret över smittsamma sjukdomar, vilket motsvarar de senaste årens nivå. Av infektionerna konstaterades endast 6 procent hos personer under 5 år och 42 procent hos personer över 65 år.

Källor: