Skip to main content

Publikationer

Vaccinationsskyddet mot stelkramp bör förstärkas regelbundet även som vuxen

Fredag 26.06.2020 klo 00:00

Stelkramp är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Om bakterien hamnar i sår frigör den nervgift som sprids till det centrala nervsystemet, vilket kan förlama andningen med livsfarliga konsekvenser. Bakterien förekommer allmänt i jordmånen, och därför kan man bli smittad av mylla som kommer i kontakt med ett sår till exempel i samband med trädgårdsarbete. Även djurbett kan leda till smitta.

Endast varannan finländare har koll på sina vaccinuppgifter

Torsdag 25.06.2020 klo 12:33
Endast 51 procent av finländarna har koll på sina egna vaccinuppgifter. Detta framgår ur en färsk enkätundersökning. Utöver det uppger 35 procent av finländarna att de inte vet var det går att kolla upp sina uppdaterade vaccinuppgifter.
 

Coronaviruspandemin har minskat antalet besök på rådgivningen – undantagstillståndet påverkar vaccinationstäckningen

Fredag 05.06.2020 klo 11:40

Coronaviruspandemin har minskat antalet besök på mödra- och barnrådgivningen. Efter att undantagstillståndet infördes förflyttades personal i flera kommuner från förebyggande service för barn och familjer till andra uppgifter. Rådgivningstjänsterna begränsades till endast gravida samt barn som ammas.

I början av april var antalet besök på mödrarådgivningen 27 procent och antalet besök på barnrådgivningen 45 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.