Skip to main content

Publikationer

Vacciner mot coronaviruset utvecklas utan att pruta på säkerheten – Finlands mål är att skydda hela befolkningen med hjälp av vaccinationer

Tisdag 15.12.2020 klo 10:52

Vacciner mot coronaviruset utvecklas på olika håll i världen. Utvecklingen har framskridit mycket snabbt, och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande flera försäljningstillstånd för vacciner mot coronaviruset. Det första vaccinet väntas få försäljningstillstånd i Finland ännu före årsskiftet.