Skip to main content

Publikationer

Influensavaccinationerna av riskgrupper har inletts – under coronaviruspandemin är det särskilt viktigt att vaccinera sig

Fredag 20.11.2020 klo 16:11

Största delen av kommunerna inledde influensavaccinationerna i början av november. Det är särskilt viktigt att låta sig vaccineras, eftersom risken för allvarlig sjukdom ökar om man insjuknar i influensa och corona samtidigt.

Personer som hör till riskgrupper får influensavaccin gratis via sin hälsocentral. Andra kan vaccinera sig på egen eller eventuellt företagshälsovårdens bekostnad.