Skip to main content

Elektroniskt coronavaccinationsintyg utvecklas

16.03.2021

Koronarokotustodistus

Införandet av ett elektroniskt vaccinationsintyg framskrider. I januari lanserades ett vaccinationsavsnitt i Mina Kanta på webbplatsen Kanta. Syftet är att utveckla en heltäckande databas om vaccineringar. Databasen bildar ett elektroniskt vaccinationskort för medborgarna som kommer att ersätta pappersintyg.

I den första fasen beviljas elektroniskt intyg över coronavaccination. Social- och hälsovårdsministeriet bereder för närvarande ett coronavaccinationsintyg på Mina Kanta-sidor med information om en person fått coronavaccin. Uppgifterna på intyget standardiseras internationellt, vilket innebär att det vid behov även kan användas i andra länder.

Syftet är att införa intyget i maj 2021. Målet är att medborgarna via Mina Kanta-sidor senare även kan få intyg över alla andra vaccinationer.

Källor