Skip to main content

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade klart i fjol – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas i Kyrkslätt och Lojo

11.04.2022

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som anmäldes till registret över smittsamma sjukdomar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) ökade klart i fjol jämfört med tidigare år. År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation och åren 2017–2020 69–91 fall per år. Ökningen i antalet fall kan bero på klimatförändringen, medvetenheten om sjukdomar som fästingar sprider samt ökningen i inrikes turismen och friluftslivet.

I år utvidgas det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation i Kyrkslätt och Lojo. På de områden som ansluts till programmet (postnummerområdet i Masaby (02430) i Kyrkslätt och Ojamo (08200), Lylyinen/Hormajärvi (08450), Vols/Virkby (08700) och Gerknäs (08800) i Lojo, har sjukdomsincidensen ökat betydligt under fem uppföljningsår. Utöver dessa nya områden kommer man dessutom att fortsätta ge TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, på ön Preiskari utanför Brahestad, i Gustavs, i Sibbo skärgård, i Lojo sjös skärgårdsområde samt i området kring Kyrkslätt Bobäck. TBE-vaccinationerna i vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och alla fast bosatta och långvariga fritidsboende i området som fyllt tre år har rätt till dem. Vaccinet behövs i synnerhet för personer som vistas och rör sig i naturen minst fyra veckor under sommaren.

THL ger vaccinationsrekommendationer även till områden utanför det nationella vaccinationsprogrammet där man betalar för vaccinerna. I år har vaccinationsrekommendationerna uppdaterats i Helsingfors, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Villmanstrand.

TBE-vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation. Vaccinet skyddar inte mot andra sjukdomar som sprids av fästingar, såsom borrelios och det hindrar inte fästingar från att bita fast i huden. Därför är det klokt att göra dagliga fästingkontroller och skydda sig mot fästingbett med till exempel skyddande kläder.

 

Källor