Skip to main content

Sköt vaccinationerna före resan

13.02.2020

Det är en viktig del av reseförberedelserna att se till att vaccinationerna är i skick. Varje resenär bör säkerställa att alla vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet är i kraft. Behovet av andra vacciner beror på resenärens ålder och hälsotillstånd samt destination, resans längd och karaktär. Till exempel rekommenderas influensavaccin för personer som hör till riskgrupper, och i flera länder krävs intyg över vaccination mot gula febern. De rekommenderade vaccinerna för destinationen kan kontrolleras i THL:s hälsoguide för resenärer.

Föräldrar till barn samt gravida resenärer ska fästa särskild uppmärksamhet vid vaccinationer. Vaccinationer kan vid behov tidigareläggas om ett barn ännu inte har hunnit få vacciner enligt vaccinationsprogrammet. Under graviditeten bör yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården omsorgsfullt bedöma för- och nackdelarna med vaccinationer.

Det gäller också att komma ihåg att det inte finns vaccin mot alla sjukdomar. Det är viktigt att sköta om handhygienen dvs. tvätta händerna med tvål och/eller alkoholhaltigt desinficeringsmedel till exempel för att förebygga diarré. Det finns inga vacciner mot malaria, men profylaktisk medicin ska tas om man reser till områden som är mycket exponerade för malaria.

Källor: