Skip to main content

Publikationer

Goda skäl för äldre att låta vaccinera sig

Fredag 22.09.2023 klo 15:58

Elder couple holding hands in hands

Det finns goda skäl för äldre att låta vaccinera sig, eftersom det minskar risken för allvarliga sjukdomar och bidrar till att bevara funktionsförmågan. Genom att hålla vaccinationsskyddet i skick, kan äldre personer leva så aktivt som möjligt.